Ευχαριστίες στη Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ν.Δ. 

Το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο ευχαριστεί τη Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ν.Δ.  για την προσφορά  και τη στήριξη της στο Σωματείο μας. Η  Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλ ...