Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό αναζητά προσωπικό

Home / Blog & Νέα του Παιδικού Χωριού / Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό αναζητά προσωπικό

Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό αναζητά προσωπικό

Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό αναζητά προσωπικό για την άμεση πρόσληψη «μητέρας».
Πληροφορίες στα τηλ. 2310233033 και 2310677556.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search