Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται αναλυτικά τα Έσοδα και Έξοδα του Σωματείου μας για το 2023

2023_budget


Έκθεση ορκωτών λογιστών 2023


Shopping Basket