Προσωρινός Πίνακας Πρόσληψης Προσωπικού

Η υπ αριθμ. 5075/03.09.2019 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Οικογενειακή φροντίδα δεκαέξι (16) ανήλικων κακοποιημένων παιδιών και προετοιμασία-εκπαίδευση ανάδοχων οικογενειών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του. Κατά την εξέταση της ένστασης παρίσταται ο Γενικός Διευθυντής.

α/α Ειδικότητα Σχέση Απασχόλησης  

Απασχόληση

Πλήρης/Μερική

Χρόνος  

Oν/νυμο

(μήνες)  
1 Κοινωνικός Φροντιστής (Μητέρα, Θεία) Εξαρτημένη Πλήρης 36 Καρύδα Σοφία
2 Κοινωνικός Φροντιστής

(Μητέρα, Θεία)

Εξαρτημένη Πλήρης 36 Φυσικούδη Αναστασία
3 Κοινωνικός Φροντιστής

(Μητέρα, Θεία)

Εξαρτημένη Πλήρης 36 Καραμητρούση Ολυμπία
4 Κοινωνικός Φροντιστής

(Μητέρα, Θεία)

Εξαρτημένη Πλήρης 36 Κορωνίδου Ελένη
5 Κοινωνική Λειτουργός Εξαρτημένη Πλήρης 36 Χαλούλου Ανδιάννα
6 Κοινωνική Λειτουργός Εξαρτημένη Μερική 36 Τοπαλίδου Αναστασία
7 Γενικών καθηκόντων Εξαρτημένη Μερική 36 Γυμνοπούλου Χαρά
8 Γενικών καθηκόντων Εξαρτημένη Μερική 36 Παπουλίδου Μαρία
9 Λογοθεραπευτής Εξαρτημένη Μερική 36 Ντουμάνης Χρήστος
10 Ειδικός Παιδαγωγός Εξαρτημένη Μερική 36 Καλογιαννάκη Χρυσάνθη
11 Παιδοψυχίατρος Εξαρτημένη Μερική 36 Λάππας Αλέξιος
12 Ψυχολόγος Εξαρτημένη Πλήρης 36 Κύρκα Ελένη
13 Ειδικός ψυχικής υγείας για ενήλικες Εξαρτημένη Μερική 36 Πολυμέρου Γεώργιος
14 Καθηγητής Φυσικής Εξαρτημένη Μερική 36 Σμάγαδης Ανδρέας
15 Καθηγητής Μαθηματικών Εξαρτημένη Μερική 36 Καραγιαννίδου Ελένη
16 Καθηγητής Φιλόλογος Εξαρτημένη Μερική 36 Νικολαϊδου Γεωργία
17 Καθηγητής Αγγλικών Εξαρτημένη Μερική 36 Πετρακοπούλου Κωνσταντίνα
18 Καθηγητής Γερμανικών Εξαρτημένη Μερική 36 Νέστορας Φιλιούσης
Recent Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ στο ΦΙΛΥΡΟ

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
83142658_2839286369465334_1084907871386206208_o